Studieavond ‘Weg van de polarisatie.’

Op 19 april 2018 vond aan de UGent de studieavond 'Weg van de polarisatie. Naar een positief en pragmatisch taalbeleid' plaats. Die avond werd mee georganiseerd door Filip Devos, hoofdredacteur van Over taal. Op het moment zelf werd de avond live uitgezonden op de Facebookpagina van Over taal. Hieronder vindt u de bewerkte beelden, opgesplitst... Lees verder →

Advertenties

Herinneringen aan Over taal

Overzicht Dag Over taal (M. van Oostendorp) Over taal ... een missie (B. Scheers) Herinneringen aan Over taal (A. Oosterhof) Meerwaarde (N. Hulsen) Over taal: een forum voor wie weinig aan bod komt (B. Comer) Mijn verhaal met Over taal (M. Ooms) Vooral doorbloggen (G. Dorren) Leidmotief: passie voor het Nederlands (H. Kloots) Fijne samenwerking... Lees verder →

[Terugblik] De toekomst van het heden

Filip Devos [Eerste bedrijf] Eind 2011 vierden we, met een besloten zitting en een jubileumnummer, de vijftigste verjaardag van Over taal, en zijn voorgangers Taalbeheersing in de administratie en Taalbeheersing in de praktijk. In het jubileumnummer (jrg. 50, nr. 5) had Over taal het over zichzelf. De redactie wou onder meer ‘een staalkaart geven van... Lees verder →

[Herinneringen] Jammer

Bert Cappelle Sinds 2010 heb ik haast onafgebroken de rubriek Idioom & Co mogen vullen met observaties over eigenaardig taaleigen, wonderlijk woordgebruik en zonderlinge zinswendingen. Mijn eerste stukje vormde een ont-moeting met het snel ont-aarde-nde koppelteken in het discours van leer-krachten gods-dienst, priesters en wel-zijnswerkers. (Past-orale zin-geving, iemand?) Mijn laatste stukje, over het dialoogpartikel nu... Lees verder →

[Herinneringen] Fijne samenwerking

Johan De Schryver Beste Filip Ik had je vorige mail al goed ontvangen en intussen heb ik me een beroerte gepiekerd over een mogelijk antwoord. Mijn herinneringen aan Over Taal blijken onmogelijk op te blazen tot enkele honderden lezenswaardige woorden. Ik herinner me de efficiëntie van de communicatie, je immer positieve reactie op voorstellen, de... Lees verder →

[Herinneringen] Leidmotief: passie voor het Nederlands

Hanne Kloots Tijdens mijn licentiejaren Germaanse Taal- en Letterkunde raakte ik gefascineerd door de Vlaamse taalzuiveringstraditie en haar taalgidsen. In die periode raadpleegde ik voor het eerst Correct taalgebruik van Willy Penninckx en Paul Buyse, uitgegeven door UGA. Speurend in de bibliotheekrekken ontdekte ik ook het tijdschrift waarnaar in de inleiding van Correct taalgebruik verwezen... Lees verder →

[Herinneringen] Vooral doorbloggen

Gaston Dorren  Over taal is natuurlijk in de eerste plaats een blog, dat is zo duidelijk als wat. Die deskundige en sympathieke gedrevenheid van Filip en zijn redactie, die bonte variatie van onderwerpen, dat plezier in woorden boven plaatjes, de identieke vormgeving van elk artikel, met telkens zo’n auteursselfie: allemaal des blogs. Voor de goede... Lees verder →

[Herinneringen] Mijn verhaal met Over taal

Miet Ooms Einde jaren negentig werkte ik als wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. Ik was een van de redacteurs bij het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en schreef af en toe artikeltjes over de verspreiding en herkomst van bepaalde dialectwoorden. Op een gegeven moment in 2000 kreeg ik de vraag van een van de... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑