[Herinneringen] Leidmotief: passie voor het Nederlands

Hanne Kloots Tijdens mijn licentiejaren Germaanse Taal- en Letterkunde raakte ik gefascineerd door de Vlaamse taalzuiveringstraditie en haar taalgidsen. In die periode raadpleegde ik voor het eerst Correct taalgebruik van Willy Penninckx en Paul Buyse, uitgegeven door UGA. Speurend in de bibliotheekrekken ontdekte ik ook het tijdschrift waarnaar in de inleiding van Correct taalgebruik verwezen... Lees verder →

Advertenties

[Herinneringen] Vooral doorbloggen

Gaston Dorren  Over taal is natuurlijk in de eerste plaats een blog, dat is zo duidelijk als wat. Die deskundige en sympathieke gedrevenheid van Filip en zijn redactie, die bonte variatie van onderwerpen, dat plezier in woorden boven plaatjes, de identieke vormgeving van elk artikel, met telkens zo’n auteursselfie: allemaal des blogs. Voor de goede... Lees verder →

[Herinneringen] Mijn verhaal met Over taal

Miet Ooms Einde jaren negentig werkte ik als wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. Ik was een van de redacteurs bij het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en schreef af en toe artikeltjes over de verspreiding en herkomst van bepaalde dialectwoorden. Op een gegeven moment in 2000 kreeg ik de vraag van een van de... Lees verder →

[Herinneringen] Meerwaarde

Natalie Hulsen 15 jaar geleden stapte ik samen met Over taal in het spreekwoordelijke huwelijksbootje. Ons kristallen huwelijk is nu jammer genoeg voorbij. Onze reis begon in 2002, toen ik twee jaar aan de slag was als taaladviseur bij het toenmalige Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Marianne Boone, toen hoofdredacteur van Over taal en collega-taaladviseur,... Lees verder →

[Herinneringen] Herinneringen aan Over taal

Albert Oosterhof De eerste keer dat ik iets vernam over het bestaan van Over taal zal ergens rond 2003 geweest zijn, toen professor Taeldeman nog aan het hoofd stond van de vakgroep Nederlandse taalkunde van de Blandijnberg. Taeldeman deed een oproep onder vakgroepleden om te publiceren in het tijdschrift. Ik bladerde een aantal recente nummers... Lees verder →

[Herinneringen] Over taal … een missie

Bruno Scheers   Over taal is voor mij onlosmakelijk verbonden met onze kartrekker – trekpaard en boer tegelijk – Filip Devos. Met redactievergaderingen in Gent – café Baziel – of Brussel, waar we het nuttige aan het aangename paarden. Met Albert Oosterhof, ons immer actief en guitig redactielid dat telkens van de partij was, door... Lees verder →

[Herinneringen] Dag Over taal!

Marc van Oostendorp Een taalcultuur is gebaat bij voortdurende discussie over taal. Er is altijd verandering. De taal verwerft nieuwe woorden, nieuwe klanken, nieuwe zinsstructuren. Er komen voortdurend nieuwe sprekers die de taal als moedertaal hebben of juist als vreemde taal leren; en ook anderszins staat iedere taal die leeft, voortdurend in contact met allerlei... Lees verder →

[Terugblik] Aan de kaak

Hanne Kloots Over taal profileerde zich vanaf het begin als populair-wetenschappelijk taaltijdschrift. De voorgangers van Over taal waren een stuk normatiever van opzet. Ter illustratie herdrukken we hieronder twee fragmenten uit Taalbeheersing in de administratie. De fragmenten dateren van maart resp. mei 1968. Het moge duidelijk zijn: zelfs in volle studentenrevolte hield de redactie het... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑