[Herinneringen] Jammer

Bert Cappelle Sinds 2010 heb ik haast onafgebroken de rubriek Idioom & Co mogen vullen met observaties over eigenaardig taaleigen, wonderlijk woordgebruik en zonderlinge zinswendingen. Mijn eerste stukje vormde een ont-moeting met het snel ont-aarde-nde koppelteken in het discours van leer-krachten gods-dienst, priesters en wel-zijnswerkers. (Past-orale zin-geving, iemand?) Mijn laatste stukje, over het dialoogpartikel nu... Lees verder →

Advertenties

[Herinneringen] Fijne samenwerking

Johan De Schryver Beste Filip Ik had je vorige mail al goed ontvangen en intussen heb ik me een beroerte gepiekerd over een mogelijk antwoord. Mijn herinneringen aan Over Taal blijken onmogelijk op te blazen tot enkele honderden lezenswaardige woorden. Ik herinner me de efficiëntie van de communicatie, je immer positieve reactie op voorstellen, de... Lees verder →

[Herinneringen] Leidmotief: passie voor het Nederlands

Hanne Kloots Tijdens mijn licentiejaren Germaanse Taal- en Letterkunde raakte ik gefascineerd door de Vlaamse taalzuiveringstraditie en haar taalgidsen. In die periode raadpleegde ik voor het eerst Correct taalgebruik van Willy Penninckx en Paul Buyse, uitgegeven door UGA. Speurend in de bibliotheekrekken ontdekte ik ook het tijdschrift waarnaar in de inleiding van Correct taalgebruik verwezen... Lees verder →

[Herinneringen] Vooral doorbloggen

Gaston Dorren  Over taal is natuurlijk in de eerste plaats een blog, dat is zo duidelijk als wat. Die deskundige en sympathieke gedrevenheid van Filip en zijn redactie, die bonte variatie van onderwerpen, dat plezier in woorden boven plaatjes, de identieke vormgeving van elk artikel, met telkens zo’n auteursselfie: allemaal des blogs. Voor de goede... Lees verder →

[Herinneringen] Mijn verhaal met Over taal

Miet Ooms Einde jaren negentig werkte ik als wetenschappelijk medewerker aan de KU Leuven. Ik was een van de redacteurs bij het Woordenboek van de Brabantse Dialecten en schreef af en toe artikeltjes over de verspreiding en herkomst van bepaalde dialectwoorden. Op een gegeven moment in 2000 kreeg ik de vraag van een van de... Lees verder →

[Herinneringen] Meerwaarde

Natalie Hulsen 15 jaar geleden stapte ik samen met Over taal in het spreekwoordelijke huwelijksbootje. Ons kristallen huwelijk is nu jammer genoeg voorbij. Onze reis begon in 2002, toen ik twee jaar aan de slag was als taaladviseur bij het toenmalige Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Marianne Boone, toen hoofdredacteur van Over taal en collega-taaladviseur,... Lees verder →

[Herinneringen] Herinneringen aan Over taal

Albert Oosterhof De eerste keer dat ik iets vernam over het bestaan van Over taal zal ergens rond 2003 geweest zijn, toen professor Taeldeman nog aan het hoofd stond van de vakgroep Nederlandse taalkunde van de Blandijnberg. Taeldeman deed een oproep onder vakgroepleden om te publiceren in het tijdschrift. Ik bladerde een aantal recente nummers... Lees verder →

[Herinneringen] Over taal … een missie

Bruno Scheers   Over taal is voor mij onlosmakelijk verbonden met onze kartrekker – trekpaard en boer tegelijk – Filip Devos. Met redactievergaderingen in Gent – café Baziel – of Brussel, waar we het nuttige aan het aangename paarden. Met Albert Oosterhof, ons immer actief en guitig redactielid dat telkens van de partij was, door... Lees verder →

Blog op WordPress.com.

Omhoog ↑